Allmänna Villkor

Så här går det till att få städabonnemang med BeeQlean

1. Vi utför två provstädningar utan bindningstid där du betalar ordinarie städtaxa per timme. Du går igenom med städerskan hur du vill ha det, speciellt om du vill ha något utöver standardmomenten utfört. Eftersom det är svårt att veta i förväg hur mycket tid som krävs för att städa just ditt hem så städar vi helt enkelt tills det är klart. Om du vill så sätter vi ett tak på antalet timmar. Tänk på att provstädningen tar längre tid än vanligt i och med att städerskan inte ännu är van vid ditt hem.

2. Vi skriver avtal. Efter provstädningarna resonerar vi om resultatet och tidsåtgången och skriver ett avtal. Så långt vi har möjlighet försöker vi tillgodose dina önskemål om särskild dag och tid. De avtal vi idag har med andra kunder varierar från 8 timmar varje vecka till 3 timmar varannan vecka. Vi anpassar tiden vi spenderar hos dig efter dina önskemål och behov, med förbehållet att vi vill ha tillräckligt med tid för att kunna leverera en bra tjänst.

3. Städningen fortlöper nu enligt avtalet. Städerskan återkommer på avtalad dag och tid enligt schema.

Vi brukar vid några tillfällen skicka ytterligare en arbetsbi med den ordinarie. Detta är för att ha en vikarie som kan ditt hem tillgänglig om din ordinarie skulle bli sjuk.

Kvalité

Rätt städning förbättrar hemmets livskvalité och livslängd. Att leva i en miljö som är så ren som möjligt är viktigt för att vi människor ska må bra. Mår ditt hem bra så mår även du bra! Vi är måna om våra kunders välbefinnande. Därför lyssnar vi alltid på kundens önskemål.

Städgaranti

Vi ställer höga krav på vår personal, men om du av någon anledning inte tycker att vi har utfört tjänsten så som vi kommit överens om har vi även en kvalitetsgaranti. Kvalitetsgarantin innebär att biet kommer tillbaka och åtgärdar det som du är missnöjd med utan kostnad.

Fakturering och RUT-avdrag för alla privata kunder

Du betalar mot faktura som skickas antingen skickas som e-faktura, e-postfaktura eller vanlig pappersfaktura i samband med månadsskiftet. På fakturan specificerar vi datum, antal städtimmar, belopp, moms och övrig väsentlig information. Med vårt upplägg har du enkel kontroll på de totala utgifterna för din städservice.

Skattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden inklusive moms, men högst 75 000 kronor om året per person.

Så här fungerar rot- och rutavdraget ( länk )

Mer information om skattereduktionen hittar du hos Skatteverket ( länk )

Vi på BeeQlean är ett starkt miljöorienterat företag. För oss är arbetsmiljön för våra medarbetare lika viktig som övrig miljö. Därför har vi naturligtvis kollektivavtal och följer samtliga regler på den svenska arbetsmarknaden.
En mycket viktig del för arbetsmiljön är arbetstidsplaneringen för våra medarbetare. För att den ska kunna göras på ett sätt som är rimligt och följer de regler som finns, har vi följande regler för avbokning och ombokning.

Avbokning av enskilt städtillfälle när det finns ett pågående städavtal
Kostnadsfri avbokning kan ske fram till kl. 11.00 sista helgfria vardagen innan städningen ska utföras. Det innebär att är en städning inplanerad på t.ex. måndag, så måste avbokning ske senast fredag kl. 11.00.
Om avbokning sker senare debiteras 50% av städningen. Observera att RUT-avdrag ej utgår på denna debitering.

Ombokning av enskilt städtillfälle när det finns ett pågående städavtal
Kostnadsfri ombokning kan ske fram till kl. 11.00 sista helgfria vardagen innan städningen ska utföras. Det innebär att är en städning inplanerad på t.ex. måndag, så måste ombokning ske senast fredag kl. 11.00.
Om ombokning sker senare debiteras 25% av städningen. Observera att RUT-avdrag ej utgår på denna debitering.

Avbokning/ombokning av flyttstädning, storstädning, fönsterputs eller liknande
Kostnadsfri avbokning/ombokning kan ske fram till kl. 11.00 sista helgfria vardagen innan städningen/fönsterputsen ska utföras. Det innebär att är en städning/fönsterputs inplanerad på t.ex. måndag, så måste avbokning/ombokning ske senast fredag kl. 11.00.
Om avbokning/ombokningen sker senare debiteras 50% av kostnaden. Observera att RUT-avdrag ej utgår på denna debitering.

Uppsägning av städavtal
Våra städavtal har en ömsesidig uppsägningstid på 1 månad.

Integritetspolicy

Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. För att vi ska kunna utföra uppdrag för kunds räkning behöver vi få in, använda och spara vissa uppgifter om dem. Vår integritetspolicy förklarar vilka av personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna. Den beskriver också vilka rättigheter kunden har när det gäller dennes personuppgifter samt var man vänder sig om man har frågor om hur vi behandlar dennes personuppgifter.

Miljöpolicy